ค่าบริการออกแบบ

design price.


ออกแบบโลโก้

ออกแบบ 3,000 บาท ( 50% แรก/หลัง) ก่อนส่งงานต้นฉบับ / ออกแบบ 3-4 แบบ / เลือกแก้ไขได้จนจบงาน ส่งตรวจงาน / ส่งงานต้นฉบับไฟล์งาน.jpg .ai .eps .pdf .psd

ออกแบบฉลากสินค้า

ออกแบบ 3,000 บาท ( 50% แรก/หลัง) ก่อนส่งงานต้นฉบับ / ออกแบบ 3-4 แบบ / เลือกแก้ไขได้จนจบงาน ส่งตรวจงาน / ส่งงานต้นฉบับไฟล์งาน.jpg .ai .eps .pdf .psd

ออกแบบแพคเกจ / บรรจุภัณฑ์

ออกแบบ 4,000-6,000 บาท ( 50% แรก/หลัง) ก่อนส่งงานต้นฉบับ / ออกแบบ 3-4 แบบ / เลือกแก้ไขได้จนจบงาน ส่งตรวจงาน / ส่งงานต้นฉบับไฟล์งาน.jpg .ai .eps .pdf .psd

ออกแบบแผ่นพับ / โบรชัวร์

ออกแบบหน้า 3,500 บาท / ออกแบบหน้า-หลัง 4,500 บาท ( 50% แรก/หลัง) ก่อนส่งงานต้นฉบับ / ออกแบบ 2-3 แบบ / เลือกแก้ไขได้จนจบงาน ส่งตรวจงาน / ส่งงานต้นฉบับไฟล์งาน.jpg .ai .eps .pdf .psd

ออกแบบแบนเนอร์

ออกแบบ 4,000 บาท ( 50% แรก/หลัง) ก่อนส่งงานต้นฉบับ / ออกแบบ 2-3 แบบ / เลือกแก้ไขได้จนจบงาน ส่งตรวจงาน / ส่งงานต้นฉบับไฟล์งาน.jpg .ai .eps .pdf .psd

ออกแบบโลโก้ คาแรคเตอร์ แมสคอต

ออกแบบ 3,000 บาท ( 50% แรก/หลัง) ก่อนส่งงานต้นฉบับ / ออกแบบ 3-4 แบบ / เลือกแก้ไขได้จนจบงาน ส่งตรวจงาน / ส่งงานต้นฉบับไฟล์งาน.jpg .ai .eps .pdf .psd

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบ 19,000 บาท ( 50% แรก/หลัง) ก่อนส่งงานต้นฉบับ / เลือกแก้ไขได้จนจบงาน ส่งตรวจงาน / ส่งงานต้นฉบับไฟล์งาน.jpg .ai .eps .pdf .psd

 anusat370  081-6677-049   w_anusat2003@yahoo.com